Inschrijvingen

Inschrijving voor het schooljaar 2019-2020 van een kleuter/leerling

Wanneer:

Inschrijvingen van kinderen voor het schooljaar 2019-2020 en voor kinderen geboren in 2017 (opgelet ook kinderen geboren in 2017 die instappen in september 2020):

Voor de Gemeentelijke Basisschool Sint-Brixius-Rode:

Inschrijvingsperiode vanaf 1 september 2018 tot en met 28 februari 2019 voor de voorrangsgroepen: broers en zussen, kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel. Inschrijven kan enkel tijdens schooldagen en tijdens de schooluren. Gelieve een afspraak te maken.

 

Nadien vrije inschrijving vanaf 1 maart 09.00 u. tot de capaciteit is bereikt.

Kleuterschool maximum capaciteit: 170

Lagere school maximum capaciteit: 270

De inschrijvingen gebeuren ter plaatse en volgens chronologie. Een afspraak maken is niet nodig, u kan vanaf 1 maart, 9 uur ter plaatse inschrijven.

 

Voorwaarden inschrijving van een kleuter

Kleuters kunnen worden ingeschreven vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken.

Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.:

 - de eerste schooldag na de zomervakantie

 - de eerste schooldag na de herfstvakantie

 - de eerste schooldag na de kerstvakantie

 - de eerste schooldag van februari

 - de eerste schooldag na de krokusvakantie

 - de eerste schooldag na de paasvakantie

 - de eerste schooldag na Hemelvaart 

Kleuters die ouder zijn dan drie jaar kunnen onmiddellijk ingeschreven worden en naar het klasje komen. Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

 

Voorwaarden inschrijving van een lager school kind:

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar én tenminste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest. Als de kleuter geen 250 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs. De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerst schooldag van september of de inschrijving.

Openingsuren & contact

GBS Rode
adres
Papenmeuter 81860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 80 (secretariaat)
Fax fax
02 269 36 51
e-mail
info@gbsrode.be

Openingsuren

Vandaag: 8.40 - 12.15 uur

Vanaf het derde leerjaar kunnen de leerlingen vrijwillig Franse les volgen van 11u50 tot 12u15 op maandag, dinsdag en donderdag.