Schoolvisie

De werking van onze school wordt gedragen door drie centrale begrippen. De focus van ons beleid en dagelijks handelen ligt op welbevinden, respect en professioneel handelen.

Welbevinden van de verschillende actoren van onze school staat voorop in de visie en werking van GBS Sint-Brixius-Rode. De school moet een plaats zijn waar leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel zich goed voelen. Een positief welbevinden en zelfbeeld is de basis om zich maximaal te kunnen ontplooien op alle domeinen. Wij zijn een school waar welbevinden en maximale kansen bieden voorop staat. Vanuit deze optiek bieden wij verschillende vormen van leren aan. We proberen kinderen te laten leren door te ervaren en deze praktijk om te zetten in theorie en omgekeerd. De overdracht van schoolse kennis en vaardigheden staat in balans met levenslang leren en sociale en emotionele vorming. Door verschillende initiatieven (bijvoorbeeld de openluchtklassen, tentoonstellingen, jaarthema’s, milieuprojecten enz.) willen wij onze leerlingen de kans geven talenten van zichzelf en van anderen te ontdekken en te stimuleren.

Dit welbevinden wensen we ook te stimuleren door op verschillende manieren drempelverlagend te werken. We willen een open school zijn waar met elkaar communiceren een basis is om verder aan de slag te gaan. Iedereen is welkom voor een opbouwend gesprek. Wij zijn ervan overtuigd dat ouders de opvoedingsdeskundigen zijn van hun kinderen en vinden de laagdrempelige communicatie daarom ook erg belangrijk. We hebben allen een belangrijke gedeelde verantwoordelijkheid in de opvoeding en ondersteuning van het kind in het dagdagelijkse leven. Verder is het betrekken van (groot)ouders bij de dagelijkse werking van de school een drempelverlagende manier om deze belangrijke personen in het leven van de leerling in onze school te verwelkomen en in te zetten als actieve “mede-werkers”.

We willen een school zijn voor elk kind. Dit doen we op verschillende manieren. We proberen maximaal tegemoet te komen aan de noden van elk kind. Dit doen we onder andere door te differentiëren en door de nodige maatregelen te treffen zodat elk kind in de mate van het mogelijke aan elke activiteit kan deelnemen.

Als team willen we onze leerlingen ook de gepaste waarden en normen bijbrengen. Iedereen op onze school is als individu ook lid van een groep: de school. Wij streven ernaar onze leerlingen te vormen tot de burgers van morgen die respect hebben en zich inzetten voor anderen, zichzelf en hun omgeving. We willen hen hier als team in sturen en begeleiden door hen verschillende activiteiten aan te bieden die verschillende facetten van hun persoonlijkheid, interesseveld en van hun leervermogen aanspreken.

Elk personeelslid handelt vanuit het belang van de kinderen en streeft ernaar deze visie en missie in zijn handelen en in contact met de leerlingen uit te dragen. Als leerkracht gaan we op een professionele manier om met de verschillende uitdagingen die leerlingen ons bieden. Vanuit een warm hart voor elke leerling streven we ernaar die leerling niet alleen zo ver mogelijk te brengen binnen het schoolse leren, maar ook in de ontwikkeling van zijn of haar sociale en emotionele vaardigheden.

  • foto: samen groeien.jpg
samen groeien

Openingsuren & contact

GBS Rode
adres
Papenmeuter 81860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 80
Fax fax
02 269 36 51
e-mail
info@gbsrode.be

Openingsuren

Vandaag 8.40 - 12.15 uur en 13.30 - 15.25 uur

Middagpauze kleuters: 11u50 - 13u05

Middagpauze lagere: 12u15 - 13u30

Deel deze pagina