Kleuterschool: beleid

Stap even mee binnen in de veilige en warme omgeving  van onze kleuterschool…

Overal om je heen zie je kleuters die spelen, leven en leren. Sommigen maken een puzzel, anderen spelen in de poppenhoek of kijken toe. Enkelen kijken in boekjes en vertellen erbij, nog anderen spelen met water in een grote bak en aan een tafeltje zitten een paar kleuters geconcentreerd te spelen op een iPad…

Je ziet een juf rondlopen en geregeld blijft ze staan om een kind aan te spreken. Taalgevoelig als ze is, stimuleert ze de kleuters en prikkelt ze de betrokkenheid: “Lin, wat is dat? Jef, waarmee speel jij?” Je merkt dat de kleuters door haar aanpak gestimuleerd worden om zelf ook taal te gebruiken: “Juf, wat is dit? Kom eens kijken!” Een stil kleutertje mag op de schoot en je ziet juf zachtjes iets vertellen tegen het kind. Een kapoen wordt uitgenodigd om prenten aan te wijzen bij een verhaal dat juf vertelt… Een verdrietig kijkend meisje wordt uitgenodigd om de klasknuffel te nemen zodat die haar kan helpen bij de puzzel die ze gaat maken.

Wat je ziet, is hartverwarmend, er schuilt echter heel wat achter!

Je ziet een juf die haar aanpak doelgericht afstemt op de zorgbehoeften van haar kleuters. Je ziet dat ze elk kind kent en kan inschatten. Je ervaart dat ze met elke kleuter op een aparte manier omgaat. Ze past haar stijl aan de verscheidenheid en de behoeften van de kleuters aan. Ze heeft oog voor het welbevinden van haar kleuters. Via specifieke ervaringen die ze haar kleuters aanbiedt, werkt ze ontwikkelingsgericht. Wat je ziet, noemt men onderwijs op kindermaat.

Je ziet een juf die haar kinderen systematisch observeert, zo kan ze hun mogelijkheden en werkpunten goed inschatten. Het vergroot haar effectieve kracht om doelgericht te kunnen werken. Ze stuurt systematisch haar aanpak en doelen bij vanuit haar observaties. Op basis van deze observaties kan ze ook beter plannen welke kinderen binnen welke domeinen extra stimulansen nodig hebben. Soms zijn de kansen die ze kan bieden niet toereikend. Dan is het tijd om te kijken of collega’s, ouders of andere mensen met kennis van zaken extra ondersteuning kunnen bieden.

Je ziet een juf die vertrekt vanuit de ervaring en de ontwikkeling van de kleuters. Ze koppelt dit aan de doelen uit de leerplannen en zorgt zo voor een breed aanbod binnen een stimulerende omgeving.

Als je nog eventjes blijft kijken, voel je de verborgen kwaliteiten die in deze kleuterklas vorm krijgen! Ze krijgen vorm door een juf die als een creatieve duizendpoot kansen creëert en inspeelt op de behoeften van haar kleuters. Het is goed om hier te kunnen zijn …

In bijlage vindt u een volledige versie van onze visie op goed kleuteronderwijs.

Openingsuren & contact

GBS Rode
adres
Papenmeuter 81860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 80
Fax fax
02 269 36 51
e-mail
info@gbsrode.be

Openingsuren

Vandaag 8.40 - 12.15 uur en 13.30 - 15.25 uur

Middagpauze kleuters: 11u50 - 13u05

Middagpauze lagere: 12u15 - 13u30

Deel deze pagina