Visie op zorg

We vertrekken steeds vanuit onze schoolvisie, waarin we op 3 centrale begrippen de focus leggen: welbevinden, respect en professioneel handelen. Deze centrale begrippen passen we toe binnen de 4 domeinen van leerlingbegeleiding: leren & studeren, preventieve gezondheidszorg, onderwijsloopbaan, psychisch & sociaal functioneren.

Wanneer ingezet wordt op welbevinden, zorgt dit voor maximale groeikansen binnen elk van deze 4 domeinen. Hierin speelt ook respect een grote rol. In een diverse maatschappij is het belangrijk respect te tonen voor anderen, maar ook zeker voor zichzelf en de omgeving. Door in te zetten op de professionalisering van ons team, zorgen we er voor dat elk kind op zijn eigen niveau verder kan ontwikkelen.

Handelingsgericht werken en het zorgcontinu├╝m zijn de 2 pijlers waarop ons zorgbeleid steunt. We bieden onze leerlingen een passende begeleiding met het oog op gelijke onderwijskansen op weg naar zelfstandigheid. Om een totaalbeeld van het kind te krijgen, steunen we op de expertise van ouders, klasleerkrachten, CLB en andere relevante partners. Een transparante communicatie zorgt voor een optimale samenwerking.

Op deze manier leggen we de basis voor een zelfstandige volwassene die goed in zijn vel zit en zijn plaats vindt in de maatschappij.

Openingsuren & contact

GBS Rode
adres
Papenmeuter 81860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 80
Fax fax
02 269 36 51
e-mail
info@gbsrode.be

Openingsuren

Vandaag 8.40 - 12.15 uur en 13.30 - 15.25 uur

Middagpauze kleuters: 11u50 - 13u05

Middagpauze lagere: 12u15 - 13u30

Deel deze pagina