Visie op taal

Wij zijn een school met een gemengd publiek waar overwegend Nederlands gesproken wordt. We merken wel een trage toename van anderstaligen, vooral Franstaligen. In onze visie dragen we een open communicatie hoog in het vaandel. Voor een goede communicatie heb je een rijke taal nodig, je moet taal begrijpen en kunnen gebruiken om te kunnen functioneren in een maatschappij. Taal is de sleutel tot integratie in een diverse maatschappij en tot de ontplooiing van elk individu.

Wij zien goed taalonderwijs als een ‘samen’verhaal tussen verschillende partijen: ouders, kinderen, leerkrachten. Leerkrachten spelen hierin een cruciale rol, zij zorgen niet alleen dat de kinderen een aanbod krijgen dat hen doet groeien maar ook een aanbod dat hen doet plezier beleven aan taal. Kinderen zijn op die manier actief en betrokken met taal bezig. Taal beperkt zich niet tot het vak Nederlands of Frans, maar is visueel aanwezig in de verschillende vakken.

Openingsuren & contact

GBS Rode
adres
Papenmeuter 81860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 80
Fax fax
02 269 36 51
e-mail
info@gbsrode.be

Openingsuren

Vandaag 8.40 - 12.15 uur en 13.30 - 15.25 uur

Middagpauze kleuters: 11u50 - 13u05

Middagpauze lagere: 12u15 - 13u30

Deel deze pagina